Olga Klauber

Leg. psykolog, leg. psykoterapeut och certifierad EMDR-terapeut

Jag har 28 års erfarenhet av psykoterapeutiskt arbete inom landstinget, Röda Korset,
S:t Lukas och som privat psykoterapeut.

  • Befinner dig i någon form av kris
  • Varit med om en traumatisk händelse som t.ex. övergrepp, olycksfall
  • Känner dig stressad eller utmattad
  • Är deprimerad eller har ångest
  • Vill arbeta med relationsproblematik
  • Vill arbeta med din egen personliga utveckling

Efter några inledande samtal bestämmer vi uppläggningen av behandlingen på det sätt som passar dig bäst. Som terapeut lägger jag stor vikt vid det som sker här och nu, både i själva mötet mellan dig och mig och de känslor som väcks av att tala om det som känns svårt. Vid längre kontakter finns livshistorien med som en viktig bakgrund för att förstå hur tidiga erfarenheter och relationer har präglat föreställningar och förväntningar på livet nu.

Jag har en psykodynamisk grundsyn med förankring i senaste forskning inom anknytningsteori och affektteori. Jag arbetar ofta integrativt och använder metoder som EMDR, visualisering och mindfulness. Jag har speciellt intresserat mig för psykisk traumatisering och är certifierarad EMDR behandlare.
En behandlingskontakt kan innebära några konsulterande samtal, en stödjande kontakt eller ett psykoterapeutiskt arbete under en kortare eller längre tid.

Jag bedriver även handledning individuellt och i grupp samt undervisning.


Läs mer om arbetsmetoder:
http://psykodynamiskt.nu
http://www.emdr.se
https://www.mindfulnesscenter.se


Kontakt:

olga.klauber@telia.com
mobil: 0709 79 88 93

Olga Klauber