Margareta Wennberg

Socionom, leg. psykoterapeut

Jag vänder mig till dig som:
– känner dig deprimerad, stressad eller utmattad
– har återkommande och svårhanterlig oro eller ångest
– hindras av negativa föreställningar om dig själv, har sviktande självkänsla och negativ självbild
– har relationsproblem
– befinner dig i en livskris
– har existentiella funderingar
– är drabbad av sorg
– har traumatiska erfarenheter
– har beroendeproblematik
Jag tar emot dig som är 18 år och äldre.

Jag är legitimerad psykoterapeut med psykodynamisk inriktning och har 30-års erfarenhet av olika former av samtalsbehandlingar för många olika slags besvär. Jag har erfarenhet från arbete inom såväl kommun, primärvård som psykiatri.

Den psykodynamiska psykoterapin ser människan som en helhet där känslor, tankar, handlingar och kroppsliga upplevelser påverkar varandra och samverkar både i hälsa och ohälsa. En psykodynamisk psykoterapi är alltid individuellt utformad utifrån just dig och dina svårigheter och behov. Den har sin utgångspunkt i din nusituation och i att svårigheter ofta kan behöva förstås utifrån tidigare relationer och erfarenheter för att kunna lösas och hanteras. Aktuell forskning visar att psykodynamisk psykoterapi ger god effekt vid många olika slags problem.

Jag arbetar också vid behov integrativt och använder då andra metoder som komplement, som exempelvis KBT (kognitiv beteendeterapi) och EMDR (Eye Movement Desensitisation and Reprocessing) och som anpassas efter din problematik.

En behandlingskontakt kan innebära några konsulterande samtal, en kortare stödjande samtalsbehandling eller en korttids- eller längre tids psykoterapi.


Kontakt:

Mobil: 070-2253976
Mail: margareta.wennberg1@gmail.com

Läs mer om:
Psykodynamisk psykoterapi; www.psykoterapicentrum.se, http://www.psykodynamiskt.nu
EMDR; http://www.emdr.se

Margareta Wennberg