EvaMari Eneroth Säll

Leg. psykoterapeut / beteendevetare, handledare / lärare i psykoterapi

Jag är legitimerad psykoterapeut med psykodynamisk inriktning, beteendevetare
(fil kand), har utbildning i KBT för legitimerade psykoterapeuter samt är handledare/lärare i psykoterapi. Gick under 2016-2017 längre vidareutbildning i klinisk hypnos i arbete med komplext traumatiserade patienter med dissociativ problematik för leg psykoterapeuter. Jag har lång erfarenhet av psykoterapi med vuxna, unga vuxna och ungdomar med bred erfarenhet av de flesta vanligt förekommande psykiska/psykiatriska bekymren.

Till min mottagning är du välkommen för att få hjälp med ångest, depression, nedstämdhet, stress, kris- och trauma/PTSD, psykosomatiska symtom, ätstörning, utmattningssyndrom och andra psykologiska bekymmer som hindrar dig på olika sätt i livet. Vana att arbeta med tolk.
Jag har mottagning i Stockholm(Östermalm), Uppsala och Tierp .

Yrkeserfarenhet

Jag har arbetat med behandling av vuxna, unga vuxna och ungdomar med psykisk/psykiatriska bekymmer i drygt 20 år och har lång erfarenhet som psykoterapeut/behandlare från egen mottagning och annan behandlingsverksamhet. Under de senaste 15 åren har jag på privat mottagning och på mottagning inom företagshälsovård varit verksam med psykoterapi med inriktning på kort- och långtidsterapi, -traumaterapi, krishantering, handledning, utbildning inom stress och rehabiliteringskurser. Under tre åren var jag också ansvarig för Servicehälsans smärtteam multimodal rehabilitering MMR2 samt även verksam som psykoterapeut i smärtteamet. Från december 2015 har jag vårdavtal privat psykoterapi, LOV i Uppsala läns landsting.

Psykoterapeutisk behandling

Som psykoterapeut utgår jag från en psykodynamisk grundsyn med inriktning mot förståelse och ökad kunskap om sig själv, sina svårigheter och symtom. Att människans handlingar inte bara har en orsak utan också mening. Det ger dig en möjlighet att möta livets svårigheter på ett nytt sätt, gå från låsning till lösning, samtidigt som symtom förändras / klingar av.
Jag tar emot vuxna, unga vuxna i individualterapi. Korttids eller längre psykoterapi utifrån behov t ex ångest, depression, nedstämdhet, försämrad självkänsla, stress, utmattningssymtom, kris- och trauma, psykosomatiska symtom, ätstörning, relationsproblem eller andra psykologiska bekymmer som hindrar dig på olika sätt i livet.

Om psykoterapi

Psykoterapi är en professionell behandling i form av regelbundna samtal där du i dialog med psykoterapeuten försöker förstå dina svårigheter och symtom. En hjälp till inre förändring och frigörelse från invanda livsmönster.

Det ger dig en möjlighet att möta livets svårigheter på ett nytt sätt, gå från låsning till lösning, samtidigt som symtom minskar i grad / klingar av. Analys av erfarenheter och handlingar ökar förståelsen för vem man är, hur man upplever sig själv och sig själv i relation till andra. Samtalen hålls regelbundet under en period som kan sträcka sig från allt mellan tre till fyra samtalstillfällen till korttidsterapi upp till 20 samtal och längre psykoterapi på ett år eller flera. Behandlingens längd bestäms mellan dig som söker psykoterapi och mig som psykoterapeut.


Här kan du träffa mig / kontaktuppgifter

Psykoterapimottagning i Stockholm (Östermalm), Tierp och Uppsala:

  • Engelbrektsgatan 35B, Stockholm
  • Prickshuset Hantverksgatan 4, Tierp
  • Drottninggatan 12, Uppsala

Kontaktuppgifter:

Postadress:
EMES Psykoterapi HB Vattenmåravägen 11, 186 94 Vallentuna

EvaMari Eneroth Säll