Catharina Rommel

Leg. psykolog
Leg.psykoterapeut
Handledar- och lärarutbildad i psykoterapi
KBT utbildad
Certifierad EMDR-terapeut och utbildad handledare i EMDR

Jag är en erfaren psykoterapeut som har arbetat med ungdomar, barn och deras familjer inom
barn – och ungdomspsykiatrin i Uppsala i över trettio år och parallellt bedrivit en privat verksamhet, där jag även arbetat med vuxna under många år. Jag har lång erfarenhet av att handleda och undervisa individer och grupper.

Min grundsyn är psykodynamisk och jag är väl förankrad i den senaste forskningen vad gäller tillexempel anknytningsteori och trauma. I mitt arbete arbetar jag integrativt med EMDR, som är en metod för att arbeta med trauma och olika kognitiva tekniker.

Du kan få hjälp av mig med olika problem som,

Krisproblematik
Relationsproblem
Om du varit utsatt för trauma av något slag, till exempel mobbing, sexuella övergrepp, olyckshändelser
Problem med stark rädsla/ångest
Nedstämdhet/depression


Så går det till om du vill ha kontakt med mig:

Du mejlar eller ringer till mig och berättar kort om dig och vad du vill ha hjälp med och om du önskar sätter vi upp tid för inledande samtal där du får berätta mer om dig själv och efter det bestämmer vi tillsammans uppläggningen av behandlingen på det sätt som passar dig bäst. Det kan vara allt från ett eller flera konsultativa samtal, en stödjande kontakt eller en psykoterapi av olika längd.

Läs om EMDR på http://www.emdr.se
Och om psykodynamisk terapi på http://psykodynamiskt.nu

Kontakt:
Mejl: rommel.catharina@gmail.com
Mobil: 0704986311

Catharina Rommel