Barbro Johansson

leg. sjukgymnast, leg. psykoterapeut med existentiell inriktning

Vi behöver under livets gång kämpa för att leva harmoniskt. Det goda livet kommer inte av sig själv. Det är ofta svårt att leva, levandet kan innebära ångest och nedstämdhet i perioder och det är inte sjukt att må dåligt. Det är istället ofta tecken på att något inom oss, i vårt liv, behöver ”tas om hand”, kännas, tänkas, förstås bättre.

Synen på människan i den existentiella terapin är att vi får en grundform som ett resultat av arv och miljö, men att vi också skapar oss själva livet igenom, genom våra val och handlingar.

Den existentiella terapin ger möjlighet att gå igenom sitt liv, se på hur man lever, hur man hamnat där man är och hur man kan ta sig vidare. Det handlar både om att finna sig själv och se sina möjligheter och att bli klar över sina tillkortakommanden. Det handlar mer om att bli klok på sig själv än att bli botad från något.


Den existentiella terapin

Den existentiella terpin vill hjälpa människor:

  • att finna ut hur man ska leva i framtiden efter att ha granskat och lärt av det förflutna.
  • att inse de möjligheter och begränsningar livet bjuder; att våga säga ja till möjligheter och bekämpa eller acceptera begränsningarna.
  • att våga möta utvecklingskriser och livets utmaningar, ge hjälp att sörja och gå vidare trots förluster, besvikelser och upplevelser av livets orättvisor.
  • att inse att det som man tagit för givet, det som man sett som måsten inte behöver vara så.
  • att bli mer sanna mot sig själva, att finna sina egna inre sanningar och lära sig leva ett gott/bättre liv.

Det är inte arten av problem eller svårighet som är avgörande för om existentiell terapi kan vara till hjälp för dig, utan om du har ett intresse att förstå dig själv bättre och en vilja till förändring.

Läs mer på www.sept.se.


Kontakta Barbro Johansson

Ring till mig 0768-992490 eller maila till barbroj7@hotmail.com så avtalar vi tid för ett första samtal, där du berättar om dig själv, dina svårigheter, vad som gör att du funderar på att gå i terapi; och jag berättar om hur jag ser på min roll och vårt samarbete.

Om du tycker att det känns rätt för dig och om jag tror att jag kan vara till din hjälp så gör vi ett kontrakt. Vi kommer överens om en fast tid för terapin och talar om terapins längd. Vi kan antingen bestämma ett begränsat antal gånger eller lämna frågan öppen tillsvidare.

Samtalen är på 45 minuter och sker oftast en gång i veckan.

Du är välkommen!

Barbro Johansson, leg.sjukgymnast, leg. psykoterapeut med existentiell inriktning.
Mottagning på Drottninggatan 12, 2 tr, i Uppsala.

Barbro Johansson